STK_web_medium.png
Sommar.jpg

Sundbybergs Tennisklubb bildades redan 29 april 1937 då det första sammanträdet hölls. Stadgar antogs, styrelse valdes och till klubbens ordförande valdes Henrik Kruger.

Örsvängen 10, 174 51  SUNDBYBERG

 

Organisationsnummer 815200-9513

Telefon: 08-628 29 01

 

Plusgiro: 29 00 52-0

Bankgiro 511-2206

Vi lyfter varandra Official Song STK TeaArtist Name
00:00 / 00:33