Business Growth

Utveckling av Örområdet

Ett utvecklingsarbete av det större formatet pågår som bäst för Örområdet (däribland även rackethallens placering). Har du synpunkter på det underlag som Sundbybergs Stad tagit fram (se länken här bredvid) är STK:s styrelse tacksam om du skriftligen framför dessa till Sundbybergs Stad senast den 18/8. Sundbybergs Tennisklubbs styrelse kommer även att skicka in en samlad skrivelse.