top of page

Kallelse till Årsmöte 2024

Uppdaterat: för 6 dagar sedan


KALLELSE

 

till årsmöte i Sundbybergs Tennisklubb

Måndag 22 april 2024 kl. 19:30

 

Plats: Rackethallen


Föredragningslista.


  1.  Fastställande av röstlängd för mötet.

  2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

  3.  Fastställande av föredragningslista.                                                                                                             

  4.  Val av  a) ordförande  b) sekreterare för mötet och c) 2 st protokolljusterare                       

  5.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret

  6.  Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret

  7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

  8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

  9.  Fastställande av års- och inträdesavgift.

10. Val av styrelsens ordförande, samt ytterligare minst fem och högst sju styrelseledamöter,

      två revisorer samt två ledamöter i valberedningen vilka väljs fram till nästa ordinarie årsmöte.          

11. Övriga frågor.12. Mötets avslutande.


Efter mötet intar vi lite förtäring.

 

 

Välkommen!

 

 

Sundbybergs Tennisklubb

116 visningar

Comments


bottom of page