top of page

Enkät om banunderlag


Inför ny säsong och banrenovering ska bland anna banunderlag läggas på nytt. Det finns två alternativ och styrelsen vill ha vägledning i frågan av sina medlemmar.

Därför har en kort enkät skickats ut.


Enkäten skickades ut till samtliga 440 medlemmar under perioden 13/10 - 26/10 2022.


I denna rapport ingår 243 svar vilket ger en svarsfrekvens på 55%.
189 visningar

Comments


bottom of page